ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ

O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων παρατείνεται έως 10 Ιουνίου 2021 με βάση την απόφαση 44/2021 του Δ.Σ.

Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.